Masz pytania?
 kontakt@igeka.pl
 biuro@i4geo.pl
 18 521 37 87

Wsparcie przedsiębiorców

Przykładowe usługi:

  • realizacja przedstawianych w naszej ofercie prac, przeznaczonych głównie dla administracji publicznej, na rzecz przedsiębiorców realizujących podobne prace, na zasadzie konsorcjów lub podwykonawstwa;
  • wsparcie przedsiębiorstw w realizacji inwestycji geodezyjno-kartograficznych;
  • ekspertyzy i opinie na potrzeby postępowań przetargowych, w tym: odwoławczych, do aneksowania umów, do zamówień dodatkowych;
  • realizacja szkoleń tematycznych lub szkoleń przygotowywanych pod konkretną inwestycję geodezyjno-kartograficzną, obejmujących zakresem wszystkie prace wykonywane przez nas;
  • opracowania i wdrożenia optymalnych technologii służących usprawnieniu realizacji dużych inwestycji o charakterze geodezyjnokartograficznym;
  • optymalizacja procesów produkcyjnych; integracja zbiorów danych geodezyjnych i kartograficznych z relacyjną bazą danych Oracle systemu EWID2007, w tym danych otrzymanych w wyniku modernizacji EGiB, opracowania zbiorów BDOT500 i GESUT, digitalizacji dokumentów zasobu, inwentaryzacji powykonawczych dużych inwestycji (np. dróg ekspresowych, sieci), wyników innych usług wymienionych w ofercie;
  • opracowanie „workflow” procesów produkcyjnych;
  • organizacja warsztatów i konferencji oraz pomoc innym podmiotom w takiej organizacji;
  • opracowanie podręczników, skryptów i ćwiczeń na potrzeby prowadzonych przez nas szkoleń;
  • prowadzenie egzaminów sprawdzających oraz opieka poszkoleniowa.

Szczegółowych informacji udziela:

Daniel Jasiurkowski
właściciel w IGEKA, wspólnik w I4GEO
tel.: 605 030 787
e-mail: daniel.jasiurkowski@igeka.pl
daniel.jasiurkowski@i4geo.pl

wykorzystujemy technologie: