Masz pytania?
 kontakt@igeka.pl
 biuro@i4geo.pl
 18 521 37 87

BDOT500 i GESUT

BDOT500 i GESUT

Przykładowe usługi:

 • konwersja danych mapy zasadniczej do nowego pojęciowego modelu danych 2021 (PMD2021) wraz z zachowaniem wszystkich informacji odtwarzających, wymagająca tylko jednodniowej blokady bazy;
 • zakładanie baz danych BDOT500 i GESUT oraz uzgodnienia branżowe danych GESUT;
 • korekta BDOT500 na podstawie zdjęć lotniczych czy serwisów internetowych typu Street View;
 • obsługa procesu uzgodnienia danych GESUT z użyciem e-usługi „Portal Branżysty”;
 • konwersja danych branżowych z zachowaniem wszystkich obiektów i atrybutów istotnych w procesie tworzenia bazy danych GESUT do formatu KCD;
 • dostosowanie mapy zasadniczej do pełnej zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym;
 • półautomatyczne dostosowanie mapy zasadniczej do obowiązującego modelu pojęciowego, w tym także modelu 2021, z zachowaniem historii oraz wszystkich archiwizowanych informacji pozwalających na późniejsze przywrócenie danych do modelu poprzedniego, wprowadzeniem szczegółowych opisów wykonanych operacji do uwag obiektów docelowych, za pomocą autorskiej konwersji metodą kwalifikacji prostej (KMKP) i kwalifikacji większościowej (KMKW), wykonywana wprost na obiektach w relacyjnej bazie danych Oracle systemu EWID2007, przy czym:
  • KMKP polega na przeniesieniu elementów wektorowej mapy zasadniczej do obowiązującego pojęciowego modelu danych, wraz z określeniem wymaganych atrybutów, gdzie elementy źródłowe i docelowe oraz atrybuty do obiektów pozostają w relacji 1 do 1 lub n do 1, wykonywana na podstawie danych wektorowych oraz danych pozyskanych w drodze wywiadu w ODGiK;
  • KMKW polega na przeniesieniu elementów wektorowej mapy zasadniczej do obowiązującego pojęciowego modelu danych wraz z określeniem wymaganych atrybutów, przy czym elementy źródłowe i docelowe oraz atrybuty do obiektów pozostają w relacji n do m, natomiast konwersja jest wynikiem obliczeń statystycznych i analiz przestrzennych wykonywanych na podstawie danych wektorowych oraz danych pozyskanych w drodze wywiadu w ODGiK;
 • integracja danych mapy zasadniczej z relacyjną bazą danych Oracle systemu EWID2007;
 • kontrole i walidacje danych oraz działania harmonizujące zbiory danych;
 • tworzenie rejestru uzgodnień dokumentacji projektowej, wraz z utworzeniem wektorowego zbioru obiektów projektowanych i harmonizacją ze zbiorem obiektów istniejących;
 • opracowanie zbiorów metadanych BDOT500 i GESUT;
 • inspekcje i nadzory nad opracowaniem baz danych BDOT500 i GESUT;
 • opracowanie warunków technicznych (opisu przedmiotu zamówienia) tworzenia baz danych BDOT500 i GESUT, opracowań towarzyszących oraz prowadzenie kampanii informacyjnych wśród podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, w celu skutecznego pozyskania danych branżowych oraz uzgodnienia inicjalnej bazy danych.

Szczegółowych informacji udziela:

Agata Rączka
Kierownik Biura Geodezji i Kartografii
Główny Specjalista ds. BDOT500 i GESUT
tel. 18 521 37 87 / 605 036 687
e-mail: agata.raczka@igeka.pl

wykorzystujemy technologie: