Masz pytania?
 kontakt@igeka.pl
 biuro@i4geo.pl
 18 521 37 87

Cyfryzacje archiwaliów i map

BDOT500 i GESUT

Przykładowe usługi:

 • cyfryzacja i opracowanie dokumentów archiwalnych stanowiących podstawy zmian danych ewidencyjnych zapisanych w archiwalnych rejestrach gruntów;
 • skanowanie i opracowanie dokumentów archiwalnych, w tym: rejestrów gruntów, aktów własności ziemi, operatów leśnych, kolejowych, klasyfikacyjnych, scaleniowych, regulacji, parcelacji, zarysów, map katastralnych, dowodów zmian EGiB, innych dokumentów katastralnych (np. feldbuchów, matrykuł, szkiców indykacyjnych i manualnych, pierwotnych szkiców polowych, protokołów parcelowych, arkuszy posiadłości gruntowych, wypisów hipotecznych, itd.);
 • projektowanie i wdrażanie dowolnych rejestrów wraz z modelami metadanych dokumentów cyfrowych w relacyjnej bazie danych Oracle systemu EWID2007;
 • uzupełnienie bazy danych EGiB archiwalnymi stanami rejestrów gruntów (sprzed przejścia na systemy informatyczne);
 • uzupełnienie bazy danych EGiB informacjami z archiwalnych dzienników zmian w powiązaniu z cyfrowym rejestrem zmian danych ewidencyjnych;
 • tworzenie relacji wiążących archiwalne dokumenty cyfrowe z obiektami EGiB (np. działek ewidencyjnych, podmiotów, zgłoszeń zmian, dowodów zmian, ksiąg wieczystych) pozwalających na przejście z dokumentu cyfrowego rejestru do powiązanych obiektów;
 • cyfrowe opracowanie dokumentacji pochodzącej z katastru austriackiego, pruskiego i rosyjskiego;
 • cyfrowe opracowanie rejestru parcel wraz z integracją z obiektami działek w EGiB;
 • cyfrowe opracowanie wektorowych map katastralnych;
 • realizacja zaawansowanych czynności introligatorskich, oprawa, uzupełnianie kart dokumentów za pomocą specjalistycznych materiałów, odtwarzanie treści, porządkowanie i renowacja dokumentów;
 • obsługa przekazania dokumentów PZGiK do Archiwum Państwowego;
 • opracowanie zbiorów metadanych rejestrów dokumentów archiwalnych;
 • inspekcje i nadzory nad pracami cyfryzacji archiwaliów oraz innymi podobnymi;
 • opracowanie warunków technicznych (opisu przedmiotu zamówienia) prac cyfryzacji archiwaliów;
 • kosztorysowanie prac cyfryzacji archiwaliów;
 • wsparcie techniczne i technologiczne cyfryzacji archiwaliów realizowanych przez innych wykonawców, obsługa i doradztwo oraz integracja wyników prac z relacyjną bazą danych Oracle systemu EWID2007.

Szczegółowych informacji udziela:

Dagmara Majcher-Gurgul
Główny Specjalista ds. cyfryzacji archiwaliów
tel. 12 398 42 01 / 605 030 665
e-mail: dagmara.majcher-gurgul@igeka.pl

wykorzystujemy technologie: