Masz pytania?
 kontakt@igeka.pl
 biuro@i4geo.pl
 18 521 37 87

Informatyka

informatyka

Przykładowe usługi:

 • przetwarzanie zbiorów danych z dowolnych formatów do KCD i GML;
 • wykonywanie dowolnych operacji na obiektach w formacie KCD;
 • integracja zbiorów danych z relacyjną bazą danych Oracle systemu EWID2007;
 • dzierżawa oprogramowania autorskiego na potrzeby realizacji inwestycji geodezyjno-kartograficznych;
 • serwis, konfiguracja, migracja i optymalizacja baz danych PZGiK oraz baz roboczych (Oracle, PostgreSQL, Firebird);
 • tworzenie autorskich aplikacji (C++, Java, PHP) przeznaczonych do konkretnych operacji;
 • e-usługa kompleksowego wsparcia prac nadzoru i inspekcji (e-PMK) łącząca elektroniczny dziennik robót (e-DR) z modułem monitorowania, opartym na analizie procesów i jednostek roboczych, modułem powiadomień, raportowania, zarządzania harmonogramami prac i kontroli, jak i innych funkcjonalności wykorzystywanych do zarządzania dużymi inwestycjami geodezyjno-kartograficznymi realizowanymi przez organy administracji publicznej;
 • tworzenie skryptów i procedur bazodanowych (Java, PL/SQL);
 • tworzenie e-usług (PHP, Javascript, HTML);
 • tworzenie metadanych dowolnych zbiorów danych przestrzennych i nieprzestrzennych;
 • projektowanie baz danych wraz z konfiguracją oraz interfejsem desktopowym lub webowym;
 • wsparcie organizacyjne inwestycji geodezyjno- kartograficznej poprzez e-usługi, które możemy dostarczyć i zainstalować w infrastrukturze informatycznej urzędu (licencja bezterminowa lub czasowa) lub w naszej infrastrukturze (licencja czasowa);
 • realizacja wydzielonego modułu e-DR usprawniającego i dokumentującego w sposób uporządkowany przepływ wszelkich informacji towarzyszących realizacji inwestycji, łączącego cechy edytowalnego dokumentu cyfrowego, forum internetowego i klasycznego dziennika robót wraz z funkcją powiadamiania mailowego o wpisach, rejestrowania czynności wynikających z harmonogramów prac, sprzężony z modułem monitoringu postępu prac.

Szczegółowych informacji udziela:

Adam Florian
Kierownik Biura Informatyki Geodezyjnej
Główny Specjalista ds. informatyki
tel.: 18 521 37 87 / 605 030 841
e-mail: adam.florian@i4geo.pl

wykorzystujemy technologie: