Masz pytania?
 kontakt@igeka.pl
 biuro@i4geo.pl
 18 521 37 87

Ewidencja gruntów i budynków

Przykładowe usługi:

 • doprowadzanie do spójności danych osobowych, KW i innych informacji z danymi w odpowiednich bazach dziedzinowych (referencyjnych), w systemie EWID2007 oraz w systemie Kataster WZ;
 • dostosowania numeracji działek i budynków do wymogów nowego Rozporządzenia EGiB, w tym likwidacja arkuszy i przenumerowanie działek;
 • modernizacje i założenia EGiB, zgodnie z art. 24a prawa geodezyjnego i kartograficznego;
 • zmiany nośnika mapy ewidencyjnej, aktualizacje danych EGiB;
 • walidacje zbiorów danych EGiB oraz korekta danych wprost na obiektach relacyjnej bazy danych Oracle systemu EWID2007 wraz z zachowaniem historii danych oraz relacji ze zmianami;
 • opracowanie i aktualizacja RCN;
 • opracowanie rejestru nieruchomości Skarbu Państwa i innych jednostek;
 • opracowania pomocnicze (np. mapy tematyczne na podstawie różnych atrybutów, Mapa cen nieruchomości, mapa punktów adresowych, mapa gospodarstw, itd.);
 • opracowania kompleksowe obejmujące całą bazę danych lub jej znaczną część, w tym m.in.: przenoszenie elementów mapy zasadniczej związanych z budynkami (np. schody, tarasy, bloki, nawisy itd.) do zbioru EGiB, korekta topologiczna bazy EGiB, korekta styków, opracowanie redakcji mapy w różnych skalach służącej do automatycznego wykonywania wyrysów z bazy danych, itd.;
 • konwersje i integracje danych EGiB i RCN z relacyjną bazą danych Oracle systemu EWID2007 oraz innymi bazami danych zasobów geodezyjnych;
 • opracowanie i integracja z relacyjną bazą danych Oracle systemu EWID2007 danych towarzyszących modernizacji (np. zdjęć budynków, dokumentacji prac modernizacyjnych, itd.);
 • inicjalna lub różnicowa synchronizacja danych EGiB z bazami danych PESEL, REGON, EMUiA, KW, architektury i budownictwa, GUS a także innymi zbiorami danych spoza PZGiK;
 • aktualizacja oraz projektowanie EMUiA;
 • opracowanie zbiorów metadanych EGiB oraz RCN;
 • inspekcje i nadzory nad pracami związanymi z EGiB;
 • opracowanie warunków technicznych (opisu przedmiotu zamówienia) prac z związanych z EGiB;
 • kosztorysowanie prac związanych z EGiB.

Szczegółowych informacji udziela:

Paweł Kowalski
Kierownik Biura Katastru Nieruchomości
Główny Specjalista ds. EGiB
tel.: 12 398 42 01 / 605 034 816
e-mail: pawel.kowalski@i4geo.pl

wykorzystujemy technologie: