Masz pytania?
 kontakt@igeka.pl
 biuro@i4geo.pl
 18 521 37 87

Ewidencja gruntów i budynków

Przykładowe usługi:

 • modernizacje EGiB, zgodnie z art. 24a. Prawa geodezyjnego i kartograficznego;
 • zmiany nośnika mapy ewidencyjnej na podstawie § 84. rozporządzenia EGiB;
 • aktualizacje danych EGiB, w tym okresowe weryfikacje zgodnie z § 54. rozporządzenia EGiB;
 • dostosowanie danych EGiB do obowiązującego modelu pojęciowego;
 • walidacje zbiorów danych EGiB oraz korekta danych wprost na obiektach relacyjnej bazy danych Oracle systemu EWID2007, wraz z zachowaniem historii danych, oraz relacji ze zmianami; opracowanie i aktualizacja RCiWN;
 • opracowanie rejestru nieruchomości Skarbu Państwa i innych jednostek;
 • opracowania pomocnicze (np. mapy tematyczne na podstawie różnych atrybutów, np. ceny i wartości nieruchomości, adresowy, gospodarstwa rolne i leśne itd.);
 • opracowania kompleksowe obejmujące całą bazę danych lub jej znaczną część, w tym m.in.: przenoszenie elementów mapy zasadniczej związanych z budynkami (np. schody, tarasy, bloki, nawisy itd.) do zbioru EGiB, korekta topologiczna bazy EGiB, korekta styków, opracowanie redakcji mapy w różnych skalach służącej do automatycznego wykonywania wyrysów z bazy danych, dostosowanie grup i podgrup rejestrowych itd.;
 • aktualizacja oraz projektowanie EMUiA;
 • konwersje i integracje danych EGiB i RCiWN z relacyjną bazą danych Oracle systemu EWID2007 oraz innymi bazami danych zasobów geodezyjnych;
 • opracowanie i integracja z relacyjną bazą danych Oracle systemu EWID2007 danych towarzyszących modernizacji (np. zdjęć budynków, dokumentacji prac modernizacyjnych itd.);
 • inicjalna lub różnicowa synchronizacja danych EGiB z bazami danych PESEL, REGON, EMUiA, KW, architektury i budownictwa, GUS i innymi zbiorami danych spoza PZGiK;
 • opracowanie zbiorów metadanych EGiB oraz RCiWN;
 • inspekcje i nadzory nad pracami modernizacji EGiB oraz opracowaniami związanymi z aktualizacją czy okresową weryfikacją bazy EGiB;
 • opracowanie warunków technicznych (opisu przedmiotu zamówienia) prac z zakresu modernizacji EGiB oraz opracowań związanych z aktualizacją czy okresową weryfikacją bazy EGiB;
 • kosztorysowanie prac modernizacji EGiB, a także aktualizacji oraz okresowej weryfikacji bazy EGiB;
 • wsparcie techniczne modernizacji EGiB realizowanych przez innych wykonawców,
 • obsługa i doradztwo oraz integracja z relacyjną bazą danych Oracle systemu EWID2007. 

Szczegółowych informacji udziela:

Paweł Kowalski
Kierownik Biura Katastru Nieruchomości
Główny Specjalista ds. EGiB
tel.: 12 398 42 01 / 605 034 816
e-mail: pawel.kowalski@i4geo.pl

wykorzystujemy technologie: