Masz pytania?
 kontakt@igeka.pl
 biuro@i4geo.pl
 18 521 37 87

Cyfryzacje masowe

BDOT500 i GESUT

Przykładowe usługi:

 • skanowanie masowe operatów, dowodów zmian EGiB i innych materiałów zasobu;
 • kompleksowe opracowanie dokumentów cyfrowych (kategoryzacja/indeksacja, atrybuty, zakresy przestrzenne, metadane obiektów nadrzędnych oraz metadane dokumentów cyfrowych, integracja z relacyjną bazą danych, uzupełnienie słowników);
 • dostosowanie istniejących cyfrowych danych i dokumentów PZGiK do obowiązujących modeli pojęciowych (digitalizacja uzupełniająca), w tym reorganizacja dokumentów cyfrowych, zmiana formatów plików, wymiana nieczytelnych, optymalizacja, uzupełnienie danych oraz metadanych;
 • tworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów cyfrowych (źródłowych) w relacyjnych bazach danych oraz w postaci kopii plikowych złożonej z katalogów i plików, zawierającej cyfrowe postacie dokumentów wraz z ich metadanymi;
 • integracja dowolnych dokumentów cyfrowych z relacyjną bazą danych Oracle systemu EWID2007;
 • porządkowanie danych w bazie danych, w tym raporty kontrolne obejmujące całą bazę danych, tzw. raport zamknięcia, który jest kompleksowym obrazem bazy danych przygotowanym w taki sposób, by można było doprowadzić do spójności pomiędzy stanem materialnym i stanem cyfrowym zasobu;
 • przygotowanie baz roboczych lub kopii plikowych dokumentacji cyfrowej na potrzeby modernizacji EGiB, BDOT500, GESUT;
 • kontrola kopii plikowej dokumentacji cyfrowej;
 • oznaczanie postaci materialnej zbiorów dokumentów zasobu wraz z uzupełnianiem bazy danych;
 • bieżące (np. kwartalne/miesięczne/tygodniowe) skanowanie operatów geodezyjnych, dowodów zmian EGiB i wszelkich innych dokumentów wpływających na bieżąco do urzędu, wraz z pełnym opracowaniem i integracją z bazą danych;
 • bieżące (np. kwartalne/miesięczne/tygodniowe) opracowanie zeskanowanych przez urząd dokumentów: operatów geodezyjnych, dowodów zmian EGiB, wszelkich innych dokumentów;
 • reorganizacja PZGiK w postaci materialnej, w tym przywracanie do jednolitych zbiorów akt rozdzielonych do poszczególnych zasobów lub zdekompletowanych operatów;
 • opracowanie zbiorów metadanych dokumentów operatów, dowodów zmian oraz zbiorów PZGiK;
 • inspekcje i nadzory nad pracami cyfryzacji masowych i uzupełniających;
 • opracowanie warunków technicznych (opisu przedmiotu zamówienia) prac cyfryzacji masowych i uzupełniających oraz działań podobnych;
 • kosztorysowanie prac cyfryzacji masowych i uzupełniających oraz działań podobnych;
 • wsparcie techniczne prac cyfryzacji masowych realizowanych przez innych wykonawców, przygotowanie materiałów zasobu do wykorzystania w pracach modernizacji EGiB, BDOT500, GESUT i innych, obsługa i doradztwo oraz integracja z bazą danych Oracle systemu EWID2007.

Szczegółowych informacji udziela:

Elżbieta Pałetko
Główny Specjalista ds. cyfryzacji masowych
tel. 12 398 42 01 / 605 030 537
e-mail: elzbieta.paletko@igeka.pl


wykorzystujemy technologie: