Masz pytania?
 kontakt@igeka.pl
 biuro@i4geo.pl
 18 521 37 87

Cyfryzacje archiwaliów i map

BDOT500 i GESUT

Przykładowe usługi:

 • skanowanie i opracowanie dokumentów archiwalnych, w tym m. in.: rejestrów gruntów, dokumentów katastralnych, aktów własności ziemi, operatów leśnych, kolejowych, klasyfikacyjnych, reambulacji, scaleniowych, map archiwalnych itd.;
 • projektowanie i wdrażanie nowych dowolnych rejestrów przestrzennych i nieprzestrzennych wraz z modelami metadanych dokumentów cyfrowych w relacyjnej bazie danych Oracle systemu EWID2007;
 • uzupełnienie bazy danych EGiB archiwalnymi stanami rejestrów gruntów (sprzed przejścia na systemy informatyczne);
 • tworzenie relacji wiążących archiwalne dokumenty cyfrowe z obiektami EGiB (np. działek ewidencyjnych, władających, zgłoszeń zmian, dokumentów, ksiąg wieczystych) pozwalających na przejście z dokumentu cyfrowego rejestru do powiązanych obiektów (np. działki lub osoby we właściwej kartotece);
 • opracowania rejestru parcel oraz LWH wraz z integracją z obiektami działek w EGiB;
 • opracowania wektorowych katastralnych map parcelowych;
 • zaawansowane czynności introligatorskie, oprawa, uzupełnianie kart dokumentów za pomocą specjalistycznych materiałów, odtwarzanie treści, porządkowanie i renowacja dokumentów;
 • obsługa przekazania dokumentów PZGiK do Archiwum Państwowego;
 • opracowanie zbiorów metadanych rejestrów dokumentów archiwalnych;
 • inspekcje i nadzory nad pracami cyfryzacji archiwaliów oraz wszelkimi innymi podobnymi;
 • opracowanie warunków technicznych (opisu przedmiotu zamówienia) prac cyfryzacji archiwaliów;
 • kosztorysowanie prac cyfryzacji archiwaliów;
 • wsparcie techniczne i technologiczne cyfryzacji archiwaliów realizowanych przez innych wykonawców, obsługa i doradztwo oraz integracja wyników prac z relacyjną bazą danych Oracle systemu EWID2007.

Szczegółowych informacji udziela:

Dagmara Majcher-Gurgul
Główny Specjalista ds. cyfryzacji archiwaliów
tel. 12 398 42 01 / 605 030 665
e-mail: dagmara.majcher-gurgul@igeka.pl

wykorzystujemy technologie: