Masz pytania?
 kontakt@igeka.pl
 biuro@i4geo.pl
 18 521 37 87

BDOT500 i GESUT

BDOT500 i GESUT

Przykładowe usługi:

 • zakładanie baz danych BDOT500 i GESUT oraz uzgodnienia branżowe danych GESUT;
 • korekta BDOT500 na podstawie zdjęć lotniczych, serwisów internetowych typu Street View;
 • obsługa procesu uzgodnienia danych GESUT z użyciem e-usługi „Portal Branżysty”;
 • konwersja danych branżowych z zachowaniem wszystkich obiektów i atrybutów istotnych w procesie tworzenia bazy danych GESUT do formatu KCD;
 • dostosowanie mapy zasadniczej do pełnej zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym;
 • półautomatyczne dostosowanie mapy zasadniczej do obowiązującego modelu pojęciowego, z zachowaniem historii danych, wprowadzeniem szczegółowych opisów wykonanych operacji do uwag obiektów docelowych oraz możliwością wycofania dowolnego podzbioru operacji, za pomocą autorskiej konwersji metodą kwalifikacji prostej (KMKP) i kwalifikacji większościowej (KMKW), wykonywana wprost na obiektach w relacyjnej bazie danych Oracle systemu EWID2007, gdzie:
  • KMKP polega na przeniesieniu elementów wektorowej mapy zasadniczej do obowiązującego pojęciowego modelu danych, wraz z określeniem wymaganych atrybutów, przy czym elementy źródłowe i docelowe oraz atrybuty do obiektów pozostają w relacji 1 do 1 lub n do 1, wykonywana na podstawie danych wektorowych oraz danych pozyskanych w drodze wywiadu w ODGiK;
  • KMKW polega na przeniesieniu elementów wektorowej mapy zasadniczej do obowiązującego pojęciowego modelu danych wraz z określeniem wymaganych atrybutów, przy czym elementy źródłowe i docelowe oraz atrybuty do obiektów pozostają w relacji n do m, natomiast konwersja jest wynikiem obliczeń statystycznych i analiz przestrzennych wykonywanych na podstawie danych wektorowych oraz danych pozyskanych w drodze wywiadu w ODGiK;
 • integracja danych mapy zasadniczej z relacyjną bazą danych Oracle systemu EWID2007;
 • kontrole i walidacje danych oraz działania harmonizujące zbiory danych;
 • tworzenie rejestru uzgodnień dokumentacji projektowej, wraz z utworzeniem wektorowego zbioru obiektów projektowanych i harmonizacją ze zbiorem obiektów istniejących;
 • opracowanie zbiorów metadanych BDOT500 i GESUT;
 • inspekcje i nadzory nad opracowaniem baz danych BDOT500 i GESUT;
 • opracowanie warunków technicznych (opisu przedmiotu zamówienia) wykonania baz danych BDOT500 i GESUT oraz wszelkich opracowań towarzyszących;
 • wsparcie techniczne i technologiczne wykonania baz danych BDOT500 i GESUT realizowanych przez innych wykonawców, obsługa informatyczna, integracja wyników prac z relacyjną bazą danych Oracle systemu EWID2007.

Szczegółowych informacji udziela:

Agata Rączka
Kierownik Biura Geodezji i Kartografii
Główny Specjalista ds. BDOT500 i GESUT
tel. 18 521 37 87 / 605 036 687
e-mail: agata.raczka@igeka.pl

wykorzystujemy technologie: