Masz pytania?
 kontakt@igeka.pl
 biuro@i4geo.pl
 18 521 37 87

Mapy rastrowe i tematyczne

Przykładowe usługi:

 • tworzenie warstw rastrowych w systemie EWID2007; na bazie ortofotomapy, map zasadniczych, ewidencyjnych, przeglądowych, klasyfikacyjnych, katastralnych i innych;
 • kompleksowe skanowanie i opracowanie map (indeksacja, atrybuty), łącznie z ich kalibracją w dowolnym układzie współrzędnych oraz transformacją i opracowaniem metadanych;
 • czyszczenie rastrów z szumów pikselowych, plam, zabrudzeń;
 • łagodzenie lub eliminacja błędów skanowania rastrów;
 • generowanie piramid obrazów dla rastrów;
 • optymalizacja rastrów w kontekście rozdzielczości i objętości dyskowej;
 • porządkowanie zasobów rastrowych w PZGiK;
 • opracowanie zbiorów metadanych map i rastrów;
 • integracja rastrów z rejestrami map, operatów oraz uzgodnień dokumentacji projektowej;
 • mapy tematyczne, w tym mapy opracowane na podstawie danych PZGiK;
 • opracowanie bazy danych glebowo-rolniczych wraz z ich aktualizacją na podsytawie operatów;
 • analizy przestrzenne, w tym analizy GIS;
 • inspekcje i nadzory nad pracami cyfryzacji map oraz mapowymi opracowaniami tematycznymi;
 • opracowanie warunków technicznych (opisu przedmiotu zamówienia) cyfryzacji map, jak i innych opracowań map tematycznych;
 • wsparcie techniczne cyfryzacji map oraz innych podobnych opracowań realizowanych przez innych wykonawców, obsługa i doradztwo oraz integracja z relacyjną bazą danych Oracle systemu EWID2007.

Szczegółowych informacji udziela:

Daniel Jasiurkowski
właściciel w IGEKA, wspólnik w I4GEO
tel.: 605 030 787
e-mail: daniel.jasiurkowski@igeka.pl
daniel.jasiurkowski@i4geo.pl

wykorzystujemy technologie: